Wij van Ziemi hebben een product ontwikkeld dat – in aanvulling op de reguliere fietsverlichting – de zichtbaarheid en opmerkbaarheid van fietsers sterk kan verbeteren. Ziemi is een lichtbron die het onderlichaam van de bestuurder van de fiets belicht, de lichtbron is niet gericht op andere verkeersdeelnemers. Het werkt volgens biomotion. Dat is het zichtbaar maken van herkenbare menselijke bewegingen, waardoor fietsers direct als mens gezien worden. Betere zichtbaarheid én automatisch een hogere attentiewaarde bij omstanders, waardoor verkeersveiligheid in het donker toeneemt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Mutovan raam easy rider